Bortvald som barn är en roman av debuterande författaren Anders Garpelin. Boken ges ut i slutet av oktober och handlingen genomsyras av hur känslor av otrygghet, svek och utsatthet kan resultera i bristande självkänsla och sviktande tillit.

– Den lilla flickan Karin lever i trygghet på gården med sin mormor och morfar, men samtidigt finns bandet till föräldrarna och syskonen inne i samhället. Frågan om, och i så fall när, hon ska flytta till familjen skapar en osäkerhet som skaver och tär på Karin, säger Anders Garpelin.

Författaren är professor emeritus i pedagogik, med inriktning mot specialpedagogik, vid Mälardalens universitet.

– Mitt liv har kretsat mycket kring emotioner och relationer såväl på det privata planet som inom mitt yrkesliv.