Skogstokig är en bok av författaren Joakim Muschött. Boken ges ut i början av december och uppmanar människor att reflektera över sina livsval. 

– I elva berättelser skildras människans strävan att behålla makten över sig själv i en krävande omvärld. Då och då skymtar även offerskapet till. En roll vi ibland omedvetet väljer för att slippa det ansvar vi alla behöver ta över våra liv, säger Joakim Muschött.  

Författaren driver ett företag inom grupp- och ledarutveckling och har utsetts till en av Sveriges tio bästa coacher. Han har även varit engagerad i Mansjouren i Stockholms län. Skogstokig är Joakim Muschötts femte bok. 

– Jag är nyfiken på var gränsen går för det egna ansvaret och på hur vi ibland förklarar vårt beteende med omständigheter för att slippa se att vi gör oss själva till offer.