Förskolan Äventyret på rymdresa är en bilderbok för 3–6 år författad av Sofie Järlesäter och illustrerad av Nora Segerdahl. Boken ges ut i slutet av oktober och handlar om tyngdlösa mellanmål och trassliga rymddräkter på en äventyrlig utflykt i gränslandet mellan fantasi och verklighet.

– Barn har en fantastisk fantasi och jag har sett på nära håll hur personal på förskolor jobbar med att ta med barn på resor i fantasins värld. Precis som i förskolan Äventyret kan de ta med barnen på en resa som känns verklig, trots att allt bara sker på låtsas. Jag har även vävt in fakta, då jag tycker att det saknas bra faktaböcker för de yngre åldrarna. Min förhoppning är att barnen som läser boken ska lära sig samma saker som barnen på förskolan Äventyret lär sig på sin utflykt, säger Sofie Järlesäter.

Författaren arbetar till vardags som barnaudionom där hon utför all typ av hörseldiagnostik, vilket återspeglas i att ett av barnen i boken har cochleaimplantat.

– Ett äventyr kan vara precis lika lärorikt och spännande i fantasin som i verkligheten!