Skambäraren är en psykologisk spänningsroman av Annika Tibblin. Bokens ges ut i april 2023 och är en familjekrönika om övergrepp och förtryck i en adlig läkarfamilj.

– Som psykolog har jag mött människor som blivit utsatta av sina mammor och som än i dag lever med dessa trauman. Dock är böcker om kvinnor som utsätter sina barn för övergrepp sällsynta, ämnet är tabubelagt, säger Annika Tibblin.

Skambäraren är en fiktiv berättelse inspirerad av verkliga händelser. Det var ingen självklarhet att dela sina barndomsupplevelser i boken men författaren säger själv att hon tog mod till sig.

– Det är av stor betydelse att människor som drabbats får en röst och kan igenkänna sig, så att de kan leva utan skam och isolering för det de utsatts för som barn, säger Annika Tibblin.

Utöver skrivandet arbetar författaren som psykolog, symbolterapeut och föreläsare. Hon har en mastersutbildning i hållbarhetsvetenskap och har skapat teorin ”hållbarhetspsykologi”.

– Jag blir glad och tacksam om boken Skambäraren kan uppmuntra och inspirera de som själva blivit utsatta för trauman och de som vill få kännedom om utsatta barns tillvaro och vad som ger möjlighet till läkning.