Du Hav är en roman av debutanten Inger Wennerblom. Boken ges ut i maj 2023 och handlar om Erik, som i en näradödenupplevelse ute till havs får hela sitt liv ställt på ända.

– Erik mötte havet, blir djupt berörd och en ny värld öppnar sig för honom. Han bestämmer sig för att ägna sitt liv åt att försöka förstå vad detta möte med havet vill lära honom och i det lilla kustsamhället, där han bor, skakar man på huvudet och ser honom som galen… men sakta går det upp för den ene efter den andra att han kanske är något viktigt på spåret, säger Inger Wennerblom.

-Under hela mitt liv har en berättelse vuxit fram inom mig. som handlar om hur viktigt det är att låta sig bli berörd och förundrad, två känslor som öppnar vägen in i vår inre värld. Idag talas det mycket om frihet, många människor kämpar för sin yttre frihet, mot våld, förtryck och maktutövning. Men är vi beredda att också kämpa för frihet i vår inre värld? Mot den egna egoismen, egna begär och omedvetenhet? Den kampen är lika viktig för vår värld, det är den som kan föra till fred, säger Inger.

Inger Wennerblom är pensionerad pedagog och eurytmist, men jobbar delvis fortfarande med att lära ut harmoniserande rörelser, eurytmi, till grupper och enskilda personer.