Som en docka är en kapitelbok för 12–15 år av författaren Anna Hellenrud Hagström. Boken ges ut i mitten av november och handlar om hur en tidigare händelse som förlamat en hel by plötsligt gör sig påmind. 

– Berättelsen utspelar sig i Frykåsen som ligger utanför Kil och är en liten del av den värmländska landsbygden. Jag som har skrivit boken är själv född och uppvuxen där och har hört många myter och historier genom åren, om händelser och platser i bygden och runt omkring. Dessa historier har varit en del av inspirationen för den här bokens handling, säger Anna Hellenrud Hagström.  

Författaren arbetar till vardags som gymnasielärare – ett yrkesval som kommer ur ett långgående intresse för böcker, skrivande och skapande. 

– Jag vill förmedla vikten av att se och lyssna på människan vi möter utan att döma. Fördomar drabbar många liv och kan få ödesdigra konsekvenser. Boken berör teman som vänskap, syskonskap, kärlek, fördomar och svek men också en gränslös vilja att ställa allt till rätta.