De lyckligt döda är en biografi av författaren och socionomen Cherstin Hansson. Den ges ut i oktober 2023 och skildrar människors vardagsliv i krigstid. Boken beskriver också socialarbetarnas förändrade uppdrag på krigsskådeplats.

– Jag trodde jag visste något om kriget i Bosnien-Hercegovina efter många möten med flyktingar därifrån. Väl i Sarajevo och Gorazde insåg jag att jag inte förstått någonting, säger Cherstin Hansson.

Författaren arbetar som socionom och är grundare till flera verksamheter inom kommunal flyktingmottagning. Hon har även mycket erfarenhet av regionalt arbete med torterade och tramuatiserade flyktingar. Idag utbildar hon blivande socionomer på Högskolan i Gävle.

– Min förhoppning är att utveckla socionomutbildningen i Sverige genom att söka metoder och befintlig erfarenhetenskunskap om att leva flera år på krigsskådeplats eller miljökris. Dessutom vill jag belysa civilbefolkningens vardagsliv under krig. Vad kan vi äta idag? När har vi el? Ska jag då tvätta  barnets blöjor eller ringa morbror i Gävle?