Innan mörkret lättar är ett poetiskt verk i form av en sonettkrans, skriven av debuterande författaren Carin Eriksson. Boken ges ut i november 2023 och skildrar, med utgångspunkt i en nattlig resa, hur två gestalter slår följe mot en oklar morgon. 

– En sonettkrans består av femton sonetter och är en strikt bunden diktsvit där de olika sonetterna vävs samman för att till slut bilda en cirkel, säger Carin Eriksson.

Innan mörkret lättar är skriven med en förhoppning om att nå alla läsare, både ovana poesiläsare och de som är väl bekanta med formatet.

– Det har varit en spännande utmaning. Lite som att lägga ett pussel, fast framför allt tror jag formen tilltalar mig eftersom den med sin rytm och sina upprepningar har en nästan hypnotisk karaktär som påminner mig om musik.