Var är min storebror? är en bilderbok om sorg av Karita Hagström. Boken ges ut i maj 2023 och handlar om att förlora en familjemedlem och lyfter frågan om det svåra och obegripliga: livet efter döden.

– Jag ville skriva en enkel berättelse som är baserad på barns egna frågor och hypoteser om livet efter döden, vilka jag under mina år som förskollärare och förälder har fått ta del av, säger Karita Hagström.

Karita Hagström jobbar som förskolelärare och älskar att använda berättelser och sagor som en del i undervisning på förskolan.Genom att skapa spänning i lärandet vill hon få barnen att aktivt delta inlärandet.

– Tanken med boken är att på något sätt stötta barnens tankar om livet efter döden. Döden är en del av livet. Döden kan vara både skrämmande och väcka en hel del frågor hos barn. Det finns inget rätt eller fel svar eftersom ingen egentligen vet vad som händer när man dött, säger Karita Hagström.