Ami städar är en bilderbok för 0–3 år av debuterande författare Katarina Hambraeus Johansson. Boken ges ut i juni 2023 och handlar om pappa som städar och Ami som hjälper till. De städar inte riktigt på samma sätt, men tillsammans blir resultatet ändå bra.

– Jag vill visa att man kan ta sig an vardagssysslor som städning från lite olika håll beroende på om man är barn eller vuxen men att det ändå kan fungera bra. Jag tror att många kan känna igen sig i Ami och hennes pappa och jag hoppas att boken inbjuder till fniss och ger en varm känsla i magen, säger Katarina Hambraeus Johansson.

Till vardags arbetar författaren som civilingenjör och projektledare inom IT. 

– Jag tycker att det är viktigt att lyssna på barn och inte reflexmässigt säga nej. Barn har ofta en anledning till varför de gör som de gör även om den inte alltid är glasklar för den vuxne.  Bara för att de inte gör på samma sätt som den vuxne, så behöver det inte heller vara fel. Genom lyhördhet och samspel är det lättare att vara glada tillsammans, säger Katarina Hambraeus Johansson.