Lo och flygplanet är en bilderbok för 3–6 år av författaren Sara Clapham och illustratören Ingrid Nordstrand. Boken ges ut i slutet av januari och visar den mix av känslor separerade föräldrar och växelvis boende kan väcka. 

– I boken skildrar jag hur föräldrar kan bo i olika hus och barnet i båda, och att det finns både bra och dåliga saker med det. Lo reflekterar inte över att han har två hus, men det gör hans kompis när hon kommer dit första gången, säger Sara Clapham.  

Författaren lever i en bonusfamilj och jobbar till vardags med hr-frågor på en myndighet i Stockholm. 

– När jag för några år sedan var nyseparerad med ett litet barn saknade jag bilderböcker med barn som bodde växelvis mellan föräldrarna. Min bok är den boken! Men även en historia för de som vill prata kring att familjer kan se olika ut, även om man själv råkar leva i en kärnfamilj.