Johannes på Prästtägten är en roman av debuterande författaren Marie Hagevi. Boken ges ut i augusti 2023 och handlar om en familjs liv i gruvstaden Falun på 1700-talet, om hur sjukdom, svält och krig påverkar familjen, men där finns också en tacksamhet och hopp om livet. 

– Det här är historien om Johannes och hans liv i ett gruvsamhälle på 1700-talet med alla dess krav och förväntningar. Men också om modet att våga gå emot släktens traditioner. Min önskan är att den som läst boken blir inspirerad och nyfiken på vad man kan göra med släktforskning som utgångspunkt. säger Marie Hagevi. 

Till vardags arbetar författaren som förskollärare. Hon gillar att skriva, släktforskning och kreativt skapande.

– Bokens huvudperson Johannes Sundberg växer upp som äldsta sonen i kvarteret Prästtägten i Falun. År 1761 drabbas staden av två stora bränder som ödelägger två tredjedelar av staden,  men Johannes hus klarar sig undan båda eldsvådorna. Koppargruvan kräver många män och många liv. Fadern Erik har dedikerat sitt liv till gruvan. Likaså hans far före honom. Johannes lott i livet är att gå i deras fotspår. Ändå blir det inte så, säger Marie Hagevi.