Informationsdieten är en faktabok av författaren Fredrik Andrén-Sandberg. Boken ges ut i mitten av februari och handlar om hur människan idag hanterar den enorma mängden information som konsumeras, och vilken inverkan den har på ens välmående. 

– Den enorma mängden information som vi står inför har växt lavinartat i kölvattnet av innovativa framsteg inom informationsdistribution, såsom internet och sociala medier. Våra hjärnor är inte naturligt anpassade för att hantera denna snabbt ökande omfattning och den samtidiga komplexiteten av informationen, säger Fredrik Andrén-Sandberg.  

Författaren arbetar till vardags som strateg och affärsutvecklare inom förnybar energi. Sedan fem år tillbaka har han utforskat informationsshanteringens påverkan på samhällsutvecklingen. 

– Genom att erbjuda lösningar och möjligheter strävar jag efter att göra boken till en inspirerande resurs som inte bara informerar, utan även skapar en positiv insikt för hur vi kan göra hållbara förändringar i vårt förhållande till informationsflöden för att vi själva och våra samhällen vi lever i ska fungera bättre.