Torra tårar torkar aldrig är en roman av debuterande författaren Marianne Rylander med utgivning i februari 2023. Boken är ett trovärdigt Göteborgsporträtt och en gripande relationsroman som utspelar sig i ett Sverige för hundra år sedan.

– I boken får vi följa Gillis som om bara ett par månader ska ta realen. Han är den enda i sin familj som fått förmånen att studera. Hans studier får dock ett abrupt slut, när hans hans far dör och han får axla rollen som familjeförsörjare. Boken är inspirerad av den verklige Gillis, min egen far, säger Marianne Rylander.

Författaren är född och uppvuxen i Göteborg, där hon undervisade i Svenska och Tyska på gymnasienivå. Efter flytt till Lerum arbetade hon på Lerums gymnasium till pensionen. Nu, 81 år fyllda, debuterar hon med boken Torra tårar torkar aldrig.

– Sorgen och glädjen balanserar varandra i livet, håller varandra på plats: glädjen hindras från att nå det övermodiga jublet och sorgen hindras från att nå förtvivlans svarta botten. Någonstans däremellan utspelar sig livet, i bästa fall, säger Marianne Rylander.