Raka vägen till Snedköping – Lärarnas hemlighet är en kapitelbok för 6–9 år, skriven av Adam Rexius och Henrik Bodin-Sköld. Boken ges ut i mitten av februari och handlar om att börja skolan, vänskap och ryktesspridning. 

– Vår förhoppning är att boken ska få barn att känna en trygghet i att börja en ny klass. Många barn har ofta en oro över detta. Den gamla, trygga miljön och de vänner man haft sedan tidigare byts mot någonting nytt och okänt, säger Henrik Bodin-Sköld.  

Författarna lärde känna varandra genom sitt musikintresse och båda jobbar, utöver författandet, inom andra fält i vardagen. Henrik Bodin-Sköld som miljökonsult och Adam Rexius som ledsagare och A&R på ett skivbolag. 

Lärarnas hemlighet är inte bara en vardagsnära berättelse om skolstart; den utforskar också farorna med ryktesspridning och den svåra konsten att skilja sanning från fiktion. En högläsningsbok som bjuder in både barn och vuxna att skratta och reflektera, säger Adam Rexius.