Blodsflyktingen är en kapitelbok för 9–12 år, skriven av Kristina Juter. Boken ges ut i slutet av mars och handlar om två parallella världar, där sjukdomar och hot för samman Aksa, Nell och Harald. Tillsammans måste de hitta en lösning på problemen de står inför. 

– Ungdomarna i boken dyker in i ett äventyr där de kämpar för att sprida sanningen om deras ursprung och rätten att få bestämma över sina liv. Man kan åstadkomma förändringar om man är påhittig och samarbetar. Det finns olika sätt att vara fri och trygg på, säger Kristina Juter.  

Författaren arbetar till vardags som professor i matematikdidaktik vid Lunds universitet. 

– Matematik blir en del av äventyret och boken kan användas som ett skönlitterärt inslag i matematikundervisning.