Bokutgivning


Författarna är vår största tillgång men också våra arbetskamrater som vi skall jobba länge och tätt tillsammans med. Därför är det viktigt att det känns rätt och att vi trivs tillsammans! Då kan vi både ha kul under tiden och också uppnå bästa möjliga resultat med just din bok.
Visto är ett instegförlag (hybridmodell) samt ett förlag för dig med egen marknad som vill sälja/marknadsföra mycket själv.
Vi bedömer och antar de manus vi anser håller för utgivning. Långt ifrån alla manus vi får bli antagna. Det är ett bra alternativ till egenutgivning eftersom du då har ett förlag med både erfarenhet och kompetens i ryggen.


Du betalar tryck, sättning och ett distributionspaket. Vi ger ut din bok som  e-bok och kan också erbjuda ljudbok. Allt du säljer själv behåller du hela vinsten för. Där vi säljer tar vi provision per bok (för kostnaden vi har med att packa, fakturerar och emballage). Vi erbjuder också lektörs- och redaktörstjänst. Utöver det kan vi erbjuda ett marknadsföringspaket.

Vi har all vår distribution via Förlagssystem.

Hur går det till?

Du skickar in ditt manus till oss för bedömning. Vi ger inte ut alla manus utan endast de som håller en hög kvalité. Bedömer vi att det är intressant att gåvidare med får du ett erbjudande från oss att ta ställning till.

Skicka ditt manus till manus@vistoforlag.se


Egenutgivning

Vill du istället ge ut själv hjälper vi dig gärna med det. Vi erbjuder sättning och tryckning. Vi har bra priser på tryckning då vi trycker stora volymer. Du får också hjälp med hur du söker ISBN nummer, hur du registrerarboken så bokhandeln hittar den, hur det fungerar med bibliotek, alternativ för distribution med mera. Vi håller dig i handen hela vägen.


Om du inte blivit antagen

Vill du ge ut din bok själv hjälper vi dig gärna med det. Vi erbjuder sättning och tryckning. Vi kan också erbjuda redaktör och korrekturläsning. Vi har bra priser på tryckning då vi trycker stora volymer. Vi hjälper till med ISBN-nummer, tipsar om hur du får ut boken hos bokhandeln och bibliotek, samt tipsar om distribution med mera. Böckerna ges ut av dig, det vill säga dessa böcker ges alltså inte ut av Visto förlag. Men, vi håller dig i handen hela vägen.


Redaktörer och korrekturläsare

Vi har en lektörs och redaktörstjänst som vi kan erbjuda. Den är inte låst till förlaget utan kan beställas även om du inte är antagen.

Manus som ges ut på Visto förlag skall vara korrekturlästa  av professionell korrekturläsare. Vi rekommenderar alltid att boken genomgår redaktörsarbete.Att skicka in manus

1. Vi är tacksamma om du inleder med en sammanfattning av din bok (gäller ej bilderböcker) för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om bokens innehåll och språk.

2. Vi behöver ha hela manuset för att kunna bedöma helheten.

3. För alla manus, beskriv målgrupp och din tanke med manuset.

4. Vi vill också ha en presentation av dig som person.


Vi föredrar att få manus via mail: manus@vistoforlag.se


Skickar du per post läser vi i mån av tid. Önskar du tillbaka ditt manus bifoga frankerat svarskuvert. Skickar du pappersmanus glöm inte att skicka med din e-postadress. Gör du inte det kan vi tyvärr inte skicka svar till dig om vi inte antagit ditt manus.

Vi hör alltid av oss inom kort (gäller manus skickade per e-post) för att berätta att vi mottagit ditt manus.

Vi strävar efter att du skall ha fått svar om vi antagit ditt manus inom två månader men periodvis kan det ta längre tid.

Vi förbehåller oss rätten att anlita externa personer för manusbedömning i de fall vi anser att det behövs. Kan vara för till exempel specifik yrkeskunskap. 

Vi får en mycket stor mängd manus och kan därför inte ge personliga kommentarer på manus.

Vi ansvarar inte för manus eller problem som kan uppstå då de skickas till oss via post eller mail.Lagring av personuppgifter:

Då en författare skickar in manus och personuppgifter till Visto förlag lagras dessa mail hos oss för att kunna bedömas och därefter ett år för att kunna hjälpa författaren med egen utgivning om hen bestämmer sig för det. Registret innehåller de personuppgifter som författare skickar in samt manus. Genom att skicka in uppgifterna, ges ett samtycke till att vi sparar dessa.

Uppgifterna används av Visto förlag för  för att kunna bedöma manus samt jobba vidare om vi får uppdraget att ge ut boken.

De registrerade uppgifterna kan komma att spridas till extern lektör för läsning.  Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla författare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Samtycket är giltigt till dess författaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

För att skicka in ditt manus till oss skall du ha fyllt 18 år.
Det finns inga produkter i denna kategori.