A_MALL_

Jag heter Isabella Röger och föddes i Chile 1977, som baby adopterades jag till Sverige, där jag levde ett normalt liv fram till tonåren då min kropp började säga ifrån. Mitt liv bestod under en lång tid av undersökningar och sjukhusvistelser.

Böcker av författaren hittar du här:
Tacksam för gåvan